Veiligheidsdouche

Een veiligheidsdouche is essentieel wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, want dergelijke stoffen brengen risico’s met zich mee. Met een veiligheidsdouche in de buurt kunnen nare gevolgen voortkomend uit een calamiteit voorkomen of gereduceerd worden. Een veiligheidsdouche van Nedelko onderscheid zich door gebruiksgemak, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ideaal voor industriële toepassingen.

Alle categoriën

Soorten veiligheidsdouches

Een veiligheidsdouche is een veiligheidsvoorziening voor werknemers of personen die in contact zijn gekomen met chemische, bijtende, brandende of giftige stoffen welke schadelijk zijn voor de gezondheid. Een veiligheidsdouche zorgt ervoor dat de getroffen persoon zichzelf onmiddellijk af kan spoelen met stromend water om nare gevolgen naar aanleiding van de calamiteit te reduceren.

Wanneer er gesproken wordt over een veiligheidsdouche, kan er onderscheid gemaakt worden tussen de plensdouche, welke geschikt is voor het gehele lichaam, zoals een tankdouche of een thermo nooddouche, en de oogdouche, speciaal gemaakt voor het reinigen van de ogen. Ook bestaat er een gelaatsdouche, die het hele gezicht in één keer kan spoelen, en een knijpdouche. Dit is een handmatige douche met een flexibele slang, welke door het kleine formaat op veel verschillende plekken ingezet kan worden.

Veiligheidsdouche assortiment

De tankdouche wordt veel gebruikt binnen de chemische en petrochemische industrie, scheepvaart, offshore en de procesindustrie en garandeert maximale veiligheid. Een tankdouche heeft een grote opslagtank, waardoor er altijd beschikking is over genoeg water in geval van een calamiteit. Doordat er geen extra aansluiting of elektriciteit van buitenaf nodig is bij noodgevallen, is het niet mogelijk dat een tankdouche geen water levert. 

Wanneer het douchewater uit de veiligheidsdouche direct op de plaats van gebruik moet worden verwarmd en een tankdouche niet kan worden geplaatst, bestaat er een thermo nooddouche. Door de ingebouwde boiler wordt het water ter plaatse verwarmd. Hierdoor wordt de veiligheid verhoogd in geval van nood en wordt ervoor gezorgd dat er geen onderkoeling op kan treden. Een thermo nooddouche is ideaal in gebieden waar de temperatuur rond het vriespunt kan zakken. Vijftien minuten spoelen met water van ca. 20 graden is met een thermo nooddouche geen enkel probleem, ook niet in koude omstandigheden.

Een oogdouche is ideaal om snel en veilig de ogen schoon te spoelen bij een calamiteit. Een oogdouche is aan te sluiten op de waterleiding, zodat er altijd water beschikbaar is. Voor buitengebruik is er ook een vorstvrije oogdouche beschikbaar, zodat er altijd beschikking is over verwarmd water.

Richtlijnen veiligheidsdouche

Allereerst dient een veiligheidsdouche op een goed bereikbare plek geplaatst zijn. Dit moet op hetzelfde werkniveau zijn als waar het werk uitgevoerd wordt en niet in een gangpad, deuropening of vluchtroute. Ook moet een veiligheidsdouche binnen 10 seconden ofwel binnen 30 meter lopen bereikbaar zijn. De plaats waar een veiligheidsdouche staat dient te allen tijde goed verlicht te zijn en moet voorzien zijn van een universele aanduiding in de vorm van een pictogram. Een veiligheidsdouche dient altijd minimaal 15 minuten aaneengesloten zuiver, stromend water te leveren. Ook moet de douchekop zo ingesteld zijn dat het volledige lichaam benat wordt om schadelijke stoffen overal af te kunnen spoelen. Gedurende de 15 minuten, dient een veiligheidsdouche minimaal 80 liter water per minuut te kunnen genereren. Een oogdouche minimaal zes liter per minuut. Hierbij is het belangrijk dat de waterdruk zo staat afgesteld dat de waterstralen de ogen niet kunnen beschadigen.

Alle veiligheidsdouches van Nedelko voldoen aan alle gestelde richtlijnen, zoals de NEN-EN 15154-3 en DIN 12899-3:2009. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Persoonlijk advies van een specialist?

De Nedelko productspecialisten beschikken over uitgebreide technische vakkennis en staan voor jou klaar met een professioneel advies.

Veiligheidsproducten van Nedelko

Hoogwaardige kwaliteit

Bij alles wat wij doen, heeft de kwaliteit de hoogste prioriteit. En dat niet pas sinds gisteren, maar al 65 jaar lang!

Gebruiksvriendelijk

Onze producten dragen bij aan efficiëntere en veiligere werkprocessen van onze klanten. Bij wens kan er altijd een producttraining gegeven worden door één van onze productspecialisten.

Betrouwbaar en robuust

De betrouwbaarheid komt van onze robuuste producten en onze nuchtere mensen, die er alles aan doen om jouw probleem op te lossen.

Conform de geldende normen

Nedelko staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Vandaar vinden wij het belangrijk dat al onze producten voldoen aan de geldende wetgeving en normen.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van acties en trends