Lockout Tagout

Dankzij Lockout Tagout producten kunnen ongevallen worden voorkomen. Elk jaar raken duizenden arbeiders, al dan niet dodelijk, gewond bij herstelwerkzaamheden en onderhoudswerken aan installaties, industriële krachtbronnen en machines. Veel van deze ongevallen worden veroorzaakt door onvoldoende vergrendeling van de energietoevoer. Lockout Tagout is dé manier om te vermijden dat energie op een onverwachte manier vrijkomt.

Lockout Tagout assortiment:

LOCKOUT TAGOUT PROCEDURE

Veiligheid op de werkvloer is van onbetaalbare waarde. Bij beroepen waar dagelijks gewerkt wordt met zware elektrische installaties en machines, kan er snel een ongeluk of incident plaatsvinden. Een dergelijk ongeval heeft vaak ernstige gevolgen voor de werknemer en het bedrijf zelf. Het is daarom van groot belang de werkplek zo veilig mogelijk te maken.  Dit kan in zeer veel van de gevallen met Lockout Tagout veiligheidsprocedures. Werknemers die onderhoud of reparaties uitvoeren aan elektrische machines lopen over het algemeen veel risico. Tijdens een normale controle kunnen zij in aanraking komen met hoogspanning, bewegende componenten of zelfs gevaarlijke stoffen. Om eventuele incidenten te voorkomen, dienen er bepaalde procedures gehanteerd te worden. Middels Lockout Tagout, ook wel LOTO genoemd, is dit meer dan mogelijk. 

UITVOEREN LOCKOUT TAGOUT

Het gebruik van Lockout Tagout is een onderdeel van een veiligheidsprocedure en is specifiek bedoeld om werknemers te beschermen tegen het onverwachts vrijkomen van energie, terwijl onderhouds- of reparatiewerken worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van Lockout Tagout veiligheidsprocedures wordt gebruik gemaakt van veiligheidshangslotenmechanische vergrendelingenelektrische vergrendelingen en veiligheidstags.

Door gebruik te maken van Lockout Tagout procedures van Brady of Masterlock verminder je de kans op arbeidsongevallen. Je vergrendelt hiermee de energiebron en voorkomt dat deze energie onverwacht vrijkomt. Naast een goede preventie tegen dergelijke arbeidsongevallen kan Lockout Tagout tijdsbesparing opleveren bij onderhoud en schoonmaak van jouw machinepark.

LOTO WETGEVING

Wegens veiligheids- en gezondheidsaspecten zijn er voor werknemers minimumvoorschriften vastgesteld door de EU waaraan arbeidsmiddelen moeten voldoen. Deze maatregelen (Europese richtlijn 89/655/EEG) moeten er zorg voor dragen dat de machines die in de onderneming worden gebruikt veilig zijn voor de werknemers en de gezondheid daarbij niet in gevaar kunnen brengen. Hier valt onder andere Lockout Tagout onder. 

Het Amerikaanse OSHA voorschrift “gevaarlijke energie onder controle” (LOTO) bepaalt dat het vereist is dat werkgevers een programma opstellen en procedures gebruiken voor het aanbrengen van gepaste vergrendelings- en markeringsinrichtingen aan isolatieschakelaars en het anders ziens buiten werking stellen van machines of apparatuur ter voorkoming van het onverwacht inschakelen, starten of vrijkomen van opgeslagen energie om letsel aan medewerkers te voorkomen. Lockout Tagout is daarom onmisbaar binnen een organisatie waar veel met gevaarlijke machines en installaties wordt gewerkt. 

LOCKOUT TAGOUT TOOLBOXTRAINING

Veilig werken met Lockout Tagout is niet het simpelweg plaatsen van een hangslot of een veiligheidstag. Lockout Tagout is een geplande veiligheidsprocedure waar veel bij komt kijken. Werknemers dienen hiervoor getraind te worden om op een juiste manier om te gaan met LOTO en met eventuele kritieke situaties wanneer deze zich voordoen. Als betrouwbare Lockout Tagout specialist, biedt Nedelko een zogeheten toolboxtraining aan. Gedurende deze training worden er werksituaties besproken die directe gevolgen hebben op de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van medewerkers. Ook wordt er uitleg gegeven over de verschillende Lockout Tagout producten en eventuele zaken die in acht moeten worden genomen, zodat machines en elektrische installaties veiliggesteld kunnen worden voordat men overgaat tot onderhoud. 

ZELF WERKEN MET LOCKOUT TAGOUT

Sta je op het punt om te starten met een Lockout Tagout procedure, wil je meer informatie over een LOTO toolboxtraining, of heb je behoefte aan advies, dan komen wij graag bij je langs. Onze ervaren specialisten weten welk LOTO product je het best en meest effectief in kunt zetten. Ook als je reeds gebruik maakt van onze producten dan bekijken wij graag hoe je dit eventueel kunt verbeteren. Lockout Tagout producten van Nedelko zijn snel leverbaar, robuust, eenvoudig in gebruik en effectief!
 

Nieuwe producten

Prolumia LED Pro-Logic

Vooruitstrevende downlight-serie voor algemene verlichting met een modern-elegante verschijning. Pro-Logic integreert naadloos in het plafond en zorgt voor harmonie in de verlichting van woon- en commerciële omgevingen. Naast het esthetische aspect, excelleert de Pro-Logic in performance, lichtcomfort, gelijkmatigheid en betaalbaarheid.

Bekijk serie

Prolumia LED Pro-Fusion

Grensverleggend in performance, betrouwbaarheid en toepassingsmogelijkheden. De Pro-Fusion downlight-serie is een verlichtingsinnovatie die zijn gelijke niet kent. Of het nu algemene verlichting voor een nieuwbouwproject betreft, of het vervangen van compact-fluorescentiedownlights in bestaande bouw, de Pro-Fusion realiseert verlichting die aanzienlijk comfortabeler is en direct substantieel energiekosten reduceert.

Bekijk serie