Duurzaamheid

Bij Nedelko begrijpen we het belang van duurzaamheid en nemen we onze verantwoordelijkheid voor een betere wereld serieus. Onze inzet voor duurzaamheid wordt weerspiegeld in onze steun aan de Sustainable Development Goals (SDG's) 5, 7, 8, 11 en 12, onze focus op Social Return on Investment (SROI), naleving van ISO-normen, en onze ambitie om te excelleren op de CO2-prestatieladder. We streven ernaar een voorbeeld te zijn in het verminderen van onze ecologische voetafdruk, het bevorderen van gelijkheid en het stimuleren van economische groei, terwijl we werken aan het creëren van duurzame steden en gemeenschappen.

Sustainable Development Goals

Bij Nedelko staan de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal in onze missie. Deze doelstellingen, geïntroduceerd door de VN in 2015, zijn een mondiale oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en te zorgen voor vrede en welvaart voor iedereen.

Nedelko heeft zich specifiek gericht op vijf van deze doelstellingen in haar beleid:

  • Gendergelijkheid (SDG 5)
  • Betaalbare en Duurzame Energie (SDG 7)
  • Waardig Werk en Economische Groei (SDG 8)
  • Duurzame Steden en Gemeenschappen (SDG 11)
  • Verantwoorde Consumptie en Productie (SDG 12)

Deze selectie onderstreept ons commitment aan het bevorderen van een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Bij Nedelko zetten we ons in voor gelijkheid binnen onze organisatie, met als doel een evenwichtige vertegenwoordiging van genders.

Onze inzet omvat de ontwikkeling van innovatieve en betaalbare LED-verlichting, waarbij we streven naar hoge kwaliteit. Ons bedrijfspand in Barendrecht is uitgerust met zonne-energie en LED-verlichting, en ons wagenpark is sinds 2023 volledig elektrisch.

Wij bieden onze medewerkers waardig werk, met ruimte voor betrokkenheid en ontwikkeling. Ons vijfjarig plan is gericht op economische groei binnen Europa, terwijl we duurzame energie promoten en verantwoord produceren, met een productieproces in Nederlandse sociale werkplaatsen.

Duurzaamheid is een kernpunt in onze wekelijkse managementteamvergaderingen.

Social Return on Investment (SROI)

Nedelko heeft zich in een samenwerkingsverband met de sociale werkplaats Voorne Putten in Spijkenisse verbonden voor het assembleren van Prolumia Openbare Verlichtingsarmaturen, een keuze ingegeven door zowel kwaliteit als de meerwaarde voor het werkplezier.

Deze samenwerking ondersteunt actief de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in lijn met overheidsbeleid dat dergelijke sociale inclusie aanmoedigt. Verder heeft Nedelko een leerling-monteur aangenomen die, ondanks beperkingen, waardevol werk verricht in een aangepaste setting.

ISO certificering

CO2-Prestatieladder

Via deze pagina houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het CO2-beleid binnen onze organisatie.

Om bij te dragen aan een beter milieu en bewust om te gaan met onze CO2-uitstoot, zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) meten wij de CO2-uitstoot van onze organisatie. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Nedelko reduceert CO2 conform niveau 3 van de CO2-prestatieladder, onderdeel van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Elk half jaar communiceren wij ons energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen zowel in- als extern.

Naast het feit dat wij het belangrijk vinden om onze CO2-footprint te verkleinen, zien we dat ook onze klanten steeds meer waarde hechten aan een CO2-certificaat om zo zaken te kunnen blijven doen met minder impact op het milieu.

Downloads

2023

2022