Gebodspictogram

Een gebodspictogram is een visueel waarschuwingsteken dat wordt gebruikt om werknemers en bezoekers te instrueren over verplichte handelingen, gedragingen of veiligheidsmaatregelen die moeten worden gevolgd in een bepaalde situatie. Deze pictogrammen zijn een essentieel onderdeel van veiligheidscommunicatie op de werkplek en helpen bij het afdwingen van regels en procedures die bijdragen aan een veilige en georganiseerde omgeving.

Herinner jouw werknemers aan de gemaakte afspraken. Gebruik deze borden en stickers om duidelijk te maken dat er bepaalde veiligheidsregels in acht moeten genomen worden. Dit ISO-pictogram is conform de geldende norm. Kies de geschikte versie en het gewenste formaat voor een optimale signalering binnen jouw bedrijf.

Gebodspictogram assortiment