CO2-Prestatieladder

Via deze pagina houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het CO2-beleid binnen onze organisatie.

Om bij te dragen aan een beter milieu en bewust om te gaan met onze CO2-uitstoot, zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) meten wij de CO2-uitstoot van onze organisatie. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Nedelko reduceert CO2 conform niveau 3 van de CO2-prestatieladder, onderdeel van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Elk half jaar communiceren wij ons energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen zowel in- als extern.

Naast het feit dat wij het belangrijk vinden om onze CO2-footprint te verkleinen, zien we dat ook onze klanten steeds meer waarde hechten aan een CO2-certificaat om zo zaken te kunnen blijven doen met minder impact op het milieu.