De zon is een schone energiebron en is daarom zeer duurzaam. De energie die hieruit vrij komt in de vorm van warmte en licht, kan worden omgezet in zonnestroom. Dit kan met bijvoorbeeld zonnepanelen. Hierdoor is het mogelijk om de opgewekte energie te gebruiken voor elektrische apparaten. Energie die niet gebruikt wordt maar wel wordt opgewekt, wordt vaak teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. En dit is zonde, want je kunt er zoveel meer mee.

Met een batterij van Nedelko is het mogelijk het overschot aan energie te bufferen. Zo is het mogelijk de energie op te slaan en op een later moment te gebruiken. Op deze manier heb je altijd stroom wanneer jij dat nodig hebt.

  • Duurzame en kostenbesparende oplossing
  • Verhoog het eigen gebruik van opgewekte zonne-energie
  • Creëer een eigen energiebuffer
  • Gebruik de opgewekte energie wanneer jij het nodig hebt

Het opslaan van zonne-energie vormt de basis voor een duurzame toekomst. Met een batterij van Nedelko zal het verbruik van de opgewekte zonne-energie aanzienlijk vergroot worden. Dit zorgt voor enorme kostenbesparing én zal je altijd energie hebben wanneer het jou uitkomt; ook tijdens piekmomenten.