Zavin kiest voor PBM's van Honeywell

13 December, 2019

De verwerking van gevaarlijk afval… een binnen de afvalsector belangrijk onderdeel! Veiligheid en gezond werken spelen hierbij een zeer grote rol, want niets is belangrijker dan je werknemers behoeden voor eventuele gevaren. Dit weet ook het bedrijf ZAVIN, al jaar en dag een goede klant van Nedelko. Met het gebruik van onze LOTO artikelen, ProLabel producten en FSP nooddouches zorgt het afvalverwerkingsbedrijf voor een veilige werkvloer. Onlangs voegden zij hier de producten van Honeywell aan toe.

ZAVIN

ZAVIN, een afkorting van Ziekenhuis Afval Verwerkings Installatie Nederland, is al bijna 30 jaar actief in het verwerken van specifiek ziekenhuisafval. Deze categorie wordt bestempeld als gevaarlijk afval in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). ZAVIN zet zich in om dit type afval op kwalitatieve en milieuverantwoorde wijze te verwerken. De veiligheid van haar werknemers staat hierbij centraal.

Prikincidenten

Ron Roffel, Operationeel directeur bij Zavin, vertelt dat er te allen tijde wordt gelet op de veiligheid. Tóch komen er bij ZAVIN elk jaar nog twee à drie prikincidenten voor met ziekenhuisafval. “Dit klinkt niet als een al te hoog aantal, maar slechts één prik kan al resulteren in een kleine, of zelfs akelige wond”, aldus Ron. De kans op besmetting met een ziekteverwekker zoals HIV, tetanus of hepatitis A, B of C is erg hoog. Een ziekte kan variëren van een eenvoudige ontsteking tot een ernstige chronische infectieziekte. “ZAVIN stopt daarom nooit met de zoektocht naar de juiste veiligheidsproducten om daarmee ongevallen te voorkomen”, zegt Ron.

PBM's

“Vakbeurzen zijn voor ZAVIN bij uitstek geschikt voor het ontdekken van producten die de veiligheid op onze werkvloer helpen verhogen”, vertelt Ron. “Maintenance NEXT is zo’n beurs!” Op deze onderhoudsbeurs, die iedere twee jaar plaatsvindt in de Rotterdam Ahoy, bezocht ZAVIN begin april de stand van Nedelko. Hier konden zij kennismaken met het pakket persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) van Honeywell. Nedelko heeft de producten van dit A-merk onlangs toe mogen voegen aan het assortiment, wat betekent dat zij de distributie hiervan verzorgt. “Naar aanleiding van ons bezoek aan de Nedelko stand op Maintenance NEXT, hebben we een afspraak gemaakt om de verschillende opties te bespreken en de producten nader te bekijken”, zegt Ron. “Het soort producten en de kwaliteit ervan, heeft ons doen besluiten om onder meer werkhandschoenen, filterbussen, wegwerpoveralls en ademhalingsbeschermers in bestelling te zetten. Hiermee wordt inmiddels al gewerkt. Ook heeft Nedelko prikbestendige handschoenen geleverd, waarmee we het aantal prikincidenten tot nul kunnen reduceren.” 

“Prachtige producten waarmee we de veiligheid van onze werknemers kunnen waarborgen”, stelt Ron.