(Thuis)batterij registreren bij netbeheerder

29 Juli, 2022

Netbeheer Nederland meldt dat consumenten en bedrijven die elektriciteit opslaan in een thuisbatterij of ander energieopslagsysteem zich direct dienen aan te melden bij hun netbeheerder.

Registratieplicht

De registratieplicht vloeit voort uit een wijziging van de Nederlandse Netcode Elektriciteit en geldt voor opslagapparaten met een vermogen van 0,8 kilowatt of meer die aangesloten zijn op een elektriciteitsnet.

Nederlandse netbeheerders lanceerden eind juni 2022 een nieuwe online campagne om consumenten die zonnepanelen plaatsen te waarschuwen voor de wettelijke verplichting om zich te registreren via de website eneregieleveren.nl.

Netbeheerders melden nu dat het voor hen belangrijk is te weten waar de energieopslag units zich bevinden en waar deze geplaatst gaan worden. De verwachting is dat het aantal mogelijkheden voor elektriciteitsopslag flink zal toenemen en kan helpen met het stabiliseren van het stroomnet. Batterijen kunnen namelijk helpen spanningsproblemen, waaronder netcongestie, te beperken.

Nederlandse Netcode Elektriciteit

De Nederlandse Netcode Elektriciteit geeft aan hoe de netbeheerder zich dient te gedragen en wat de verplichtingen van de klant zijn. Deze code beschrijft onder meer de voorwaarden waaronder een netbeheerder zijn netwerk moet beheren, hoe een bedrijf of organisatie moet zijn aangesloten en hoe congestiebeheer over het netwerk dient te worden uitgevoerd. De Nederlandse Netcode Elektriciteit bevat ook regels over import en export van elektriciteit, hoe systeemdiensten (borgen van leveringszekerheid) te verrichten, hoe de energiebalans te handhaven, hoe om te gaan met grootschalige storingen en hoe de balansverantwoordelijkheid (balans tussen vraag en aanbod van stroom) is geregeld.

Wijzigingen Nederlandse Codes   

Hoe een netbeheerder zijn netwerk beheert, omgaat met netgebruikers en welke vergoedingen hij mag rekenen, is vastgelegd in Nederlandse technische codes. Deze regels gaan dieper in op hoge juridische details en leggen de feitelijke afspraken tussen netbeheerders en klanten vast. De rechten op onder andere aansluiting, transport en kostenreflectieve tarieven staan gedetailleerd in de codes.

Deze Nederlandse Codes, waaronder de Nederlandse Netcode Elektriciteit, veranderen continu, soms met grote gevolgen. Wijzigingen in de code kunnen leiden tot significante wijzigingen van de rechtspositie van de aangeslotenen. Op het moment worden de regels voor congestiebeheer bijvoorbeeld herzien. Ook de verplichting om transportprognoses uit te wisselen is in de codes vastgelegd.

Verschillende Nederlandse Codes

In totaal zijn er zeven verschillende Nederlandse Codes:

 • Netcode Elektriciteit
 • Tarievencode Elektriciteit
 • Meetcode Elektriciteit
 • Informatiecode Elektriciteit en Gas
 • Begrippencode Elektriciteit
 • Samenwerkingscode Elektriciteit
 • Gebiedsindelingscode Elektriciteit

Deze Nederlandse Codes bieden rechtsbescherming tegen machtsmisbruik door exclusieve netbeheerders en tegen inbreuken door andere netgebruikers. Ook verduidelijken ze de verplichtingen van netgebruikers.

Direct aanmelden?

Het is belangrijk om jouw zonnepanelen of (thuis)batterij aan te melden, omdat...

 • Het inzicht in het energienet betrouwbaar blijft;
 • Je de juiste terugleververgoeding ontvangt;
 • Monteurs veilig hun werk uit kunnen voeren;
 • Er gecontroleerd kan worden of de meter geschikt is om terug te leveren.

Ga naar energieleveren.nl en meld je direct aan. Ook voor meer informatie kun je hier terecht.

Bronnen: vemw.nl / solarmagazine.nl / energieleveren.nl