Honeywell Safety Products

Honeywell biedt het grootste assortiment aan veiligheidsproducten voor de industrie. Van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor de handen, ogen, oren en het hoofd voor de werknemer, tot valbeveiligingsharnassen en ademhalingsbescherming. Met meer dan vijftig jaar ervaring en kennis op het vlak van passend veiligheidsmanagement, het identificeren van eventuele gevaren, het naleven van de regelgeving en de toepassing en selectie van PBM-uitrusting is het merk Honeywell onder de naam Honeywell Safety Products al jaren voorloper in de markt.

Populaire PBM’s

Persoonlijke beschermingsmiddelen reduceren de gezondheidsrisico’s die werknemers op zouden kunnen lopen tijdens het uitvoeren van hun beroep. De meest populaire persoonlijke beschermingsmiddelen zijn veiligheidsbrillen, veiligheidshandschoenen, gehoorbescherming en gezichtsmaskers.

Veiligheidsnormeringen PBM’s

Volgens de Arbowet mogen persoonlijke beschermingsmiddelen pas als laatste oplossing worden ingezet en bieden puur bescherming zonder zelf nieuwe gevaren te veroorzaken. PBM’s moeten hanteerbaar zijn, op de werkplek gebruikt worden en daarbij goed passen. Al deze PBM’s moeten minimaal een CE aanduiding krijgen én voldoen aan de Europese richtlijn 89/686/EG, waarin staat aan welke essentiële eisen de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen. Wanneer de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen aanbiedt, is de werknemer verplicht deze te gebruiken, alleen voor hetgeen waar de PBM’s ook voor bedoeld zijn. De handleiding dient gevolgd te worden. Verder worden alle persoonlijke beschermingsproducten door de gebruiker goed te worden onderhouden en tijdig gerepareerd te (laten) worden.

Marktleider

Honeywell Safety Products biedt het breedste portfolio van toonaangevende veiligheidsproducten op de markt. Honeywell streeft niet alleen naar het leveren van producten, maar is ook vastberaden om de wereld veiliger te maken en mensenlevens te beschermen. Wereldwijd helpt Honeywell bedrijven een duurzamere veiligheidscultuur op te bouwen, waarin ze ervoor zorgen dat medewerkers zelf ook veilige besluiten zullen nemen.

Bekijk het hele assortiment PBM's

Honeywell Safety Products
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van acties en trends

Hulp nodig?

Neem dan contact op met één van onze specialisten!

Bel 0180 - 64 54 00
Plaats een order
Of start de livechat

Relevante series

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van acties en trends

Relevant toepassingsgebied